Warm Up
1 lap Run
Burpee
Board Jump
Metcon
HIIT.10.08.18
10 min EMOM
Odd Min: Max Burpee Box Jump
Even Odd Min: 12 KB Deadlift to Squat
Rest 2 min
Odd Min: Max Explosive Box Push Up
Even Min: 12 KB Swing
Rest 2 min
Odd Min: Max Box Dips
Even Min: 12 KB High Pull